kancelarie prawne częstochowa

Jestem radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2000- 2003 odbyłam aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
W październiku 2005 r. zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-C-467/2005. W konsekwencji, zyskując pełne uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, zaczęłam prowadzić własną Kancelarię i nieprzerwanie, od listopada 2006 r., świadczę Klientom usługi prawne w szerokim zakresie.

Podstawowym założeniem Kancelarii jest przekonanie, iż każda przyjmowana sprawa posiada indywidualny charakter. W związku z powyższym nie tworzę sztywnych ram i nie stawiam rygorystycznych warunków współpracy, które mogłyby działać na niekorzyść lub ograniczać mojego Klienta.
W pracy kieruję się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniu swoich zamierzeń.
Moja dotychczasowa praktyka, obejmująca ścisłą współpracę z Klientami przy realizacji różnorodnych, nierzadko skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych, pozwoliła mi na zrozumienie specyfiki tego typu projektów i zapewnienie obsługi prawnej ściśle dostosowanej do potrzeb Klienta.

Posiadam bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej, w tym zwłaszcza urzędów skarbowych.
Prowadzę również sprawy powierzone mi przez Klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy z Kancelarią